Geen nieuws beschikbaar.

Volg ons op  

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting de Zonnesteen.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter voorkomen dat vermelde informatie onjuist is.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Stichting de Zonnesteen aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Stichting de Zonnesteen geen invloed heeft. Stichting de Zonnesteen geeft daarom geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.