" MIJN ERVARING: Ik vertel over mijn behandelkuur. Iedereen luistert aandachtig. Niemand die aangeeft: “oké, nu weet ik het wel”. Er is tijd voor elkaar, dat is belangrijk hier merk ik. Dit zijn geen mensen van hup, hup, hup, dit nog even en dat nog even. Niemand heeft haast.

EefjeVolg ons op  

Financiën en ANBI-gegevens

Stichting De Zonnesteen Hattem is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aan De Zonnesteen aftrekbaar kunnen zijn van de belasting.

Inschrijvingsnummers:

Kamer van Koophandel: 08185100 (Kamer van Koophandel te Zwolle)
RSIN/fiscaal nummer: 820172546.

Financiële verantwoording:

2015 - balans per 31/12
2015 - Staat van baten en lasten

2016 - balans per 31/12
2016 - Staat van baten en lasten

2017 - balans per 31/12
2017 - Staat van baten en lasten