Geen nieuws beschikbaar.

Volg ons op  

Eigentijdse organisatie

De stichting kent een bestuur en een aantal gastvrouwen/gastheren. Allen zijn vrijwilliger en doen het werk voor De Zonnesteen zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. Ons uitgangspunt blijft dat er zoveel mogelijk op vrijwillige basis gebeurt. De activiteiten worden door deskundige vrijwilligers begeleid.

IPSO
De Zonnesteen is aangesloten bij de koepelorganisatie IPSO (sectie inloophuizen).