Geen nieuws beschikbaar.

Volg ons op  

Een stukje historie...

Als eerste stap werd op 5 december 2008 Stichting De Zonnesteen Zwolle opgericht, en op 1 maart 2009 werden de ruimtes van een pand in de Koestraat te Zwolle betrokken. Vanaf 24 april 2009 opende De Zonnesteen haar deuren als inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten in Zwolle. Na enige maanden bleek dat er in Zwolle geen behoefte was aan twee inloophuizen (Intermezzo en De Zonnesteen). Hierdoor bleven de bezoekersaantallen gering en daarnaast bleven de inkomsten achter ten gevolge van de financiële crisissituatie in den lande. Het vigerende bestuur besloot zich te oriënteren op een andere locatie en accommodatie. In juni 2015 huurde De Zonnesteen geschikte ruimte in het Multifunctioneelcentrum De Marke in Hattem. Er werd een gezellige huiskamer ingericht en een activiteitenruimte geschikt gemaakt. Ten gevolge van een fikse huurverhoging ontstond opnieuw de situatie dat het bestuur van De Zonnesteen naar een andere accommodatie uit moest kijken om haar financiële situatie zeker te stellen. Bijzonder blij was De Zonnesteen met het aanbod van het Rode Kruis bestuur in Hattem om een deel van haar pand op een geschikte locatie te kunnen huren. De grote activiteitenruimte en ingerichte keuken kwamen voor gezamenlijk gebruik ter beschikking en daarnaast beschikt De Zonnesteen over een huiskamer en gedeelte van de zolderetage. In mei 2016 opende De Zonnesteen op dit adres haar deuren en biedt zij een ontmoetingsplek aan mensen van elke leeftijd die zelf of via naasten geconfronteerd worden met kanker en er wordt een plek geboden voor uitwisseling van ervaringen om in plaats van patiënt (of diens naaste), mens te zijn. Geboden wordt een laagdrempelige begeleiding om de ervaring met kanker te verwerken en een uitnodigende omgeving om al dan niet uiting te geven aan wat iemand in verband met kanker meemaakt. Hierbij gaat het om de ontmoeting maar ook om het kunnen volgen van cursussen waarin ondersteunende technieken kunnen worden aangeleerd en om mogelijkheden tot ontspanning. Indien gewenst worden individueel of groepsgewijs informatie en cursussen aangeboden

Dankbare en warme reacties
We krijgen dankbare en warme reacties van mensen en van organisaties die ons willen steunen.